Röntgen Alınması

Güçlendirilmesi yapılacak olan sistemlerin yapıldığı yıla dair çelik sınıfı ve kullanılan donatı çapının tespiti zor olduğundan ve ayrıca bunların tespiti için her bir taşıyıcı elemanın sıyrılarak bakılması mümkün olmadığından elimizdeki paşometre cihazı sayesinde donatıların çapı ve korozyon oranlarının tespiti mümkündür.Bu sayede en az hasar ve maliyetle mevcut binanın içinde kullanılmış olan donatılar tespit edilmiş olur.Elde edilen veriler sistem modellemesinde girilerek hesap kısmında kullanılır.

1
2
3gif
rontgen1
rontgen21