Schmidt Çekici

Güçlendirme kapsamında karot numunelerinin alınmasının zor olduğu bölgelerden schmidt çekici sayesinde okuma yapılabilir.Alınan bu okumaların gerçek değerini hesaplarken yapının yapıldığı yıl baz alınarak standart bir sapma çarpanı ile çarpıldıktan sonra elde edilen değerler analiz ve hesap kısmında kullanılabilir.

1
2
3
schmidt
schmidt1