Karot

Güçlendirmesi yapılacak olan mevcut binanın yapıldığı yıla dair betonun dayanımın tespiti için karot alınması zorunlu olduğundan bu anlamda taşıyıcı sistemlerden (kolon, kirişlerden), temelden ve gerekli görüldüğü takdirde döşemelerden numune alınarak laboratuvarlarda teste tabi tutulur. Elde edilen değerlerin ortalaması proje hesap ve analizlerinde kullanılır.Genellikle silindirik numune alınır.Alınan bu numunenin ebatları 10x10 cm şeklinde olup alındıktan hemen sonra özel dolgu malzemeleriyle geri dolum yapılır.Bu sayede taşıyıcı sistem elemanlarında herhangi bir hasar sözkonusu olmamaktadır.

1
2
3
4
5